Oszczędzanie energii w kuchniach profesjonalnych

System KES to nowość na rynku Polskim. Dzięki wdrożeniu tego systemu można obniżyć koszty opłat za energię elektryczną o 40-50 %.

KES-2

SYSTEM KES – KITCHEN ENERGY SAVER – ogranicza MOC SZCZYTOWĄ jaką pobierają urządzenia gastronomiczne. Równocześnie nie dopuszcza nigdy do przekroczenia ustalonego poziomu mocy szczytowej.

 

Zasada działania SYSTEMU KES polega na samodzielnym monitoringu urządzeń, wśród których system rozpoznaje te, które w danym momencie mają niewielkie lub zerowe zapotrzebowanie na moc i przydziela ją tym, które potrzebują energii natychmiast.

Odbywa się to bez wpływu na ich pracę. Jednostka centralna stale monitoruje stan wszystkich urządzeń podłączonych do systemu, a dostępna energia jest bezpiecznie dawkowana w zależności od aktualnych potrzeb urządzenia. Dlatego nazywany jest SYSTEMEM EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ.

 

SYSTEM KES wykorzystywany jest w wielu krajach europejskich do redukcji kosztów eksploatacji obiektów takich jak:

– kuchnie hotelowe

– restauracje

– kantyny

– kuchnie na statkach

– gastronomia w centrach handlowych

– pralnie

– sauny

-itp.

 

SYSTEM KES jest niezbędny w przypadku:

– konieczności zwiększenia zapotrzebowania na moc, a brak jest możliwości technicznych jej podwyższenia (np. bardzo wysokie koszty rozbudowy rozdzielnicy);

– bardzo wysokich kosztów doprowadzenia instalacji gazu;

– jeśli chcemy zwiększyć wydajność produkcji to oszczędności jakie daje nam SYSTEM wynoszące do 40% MOCY UMOWNEJ umożliwiają to. W miejsce zaoszczędzonej mocy można wstawić nowe urządzenia;

– gdy obiekt wymaga nowej instalacji np. klimatyzacji to ograniczenie MOCY UMOWNEJ do 40% w kuchni pozwoli na to.

 

Okres zwrotu inwestycji poniesionej na SYSTEM KES liczony jest indywidualnie dla każdego klienta.

 

SYSTEM KES generuje miesięczne i dzienne raporty parametrów energii, które pozwalają na optymalizację zamówionej ilości mocy dostawcy energii, a przede wszystkim obniżenie mocy szczytowej (MOCY UMOWNEJ).

 

Urządzenia gastronomiczne i pralnicze takie jak: kotły, patelnie przechylne, patelnie ciśnieniowe, piece konwekcyjno-parowe, piece piekarnicze, zmywarki, płyty do smażenia, frytkownice, trzony kuchenne, pralki, suszarki bielizny, wytwornice pary w większości modeli są już fabrycznie dostosowane do tego SYSTEMU KES, ponieważ jest on bardzo popularny w Europie. W przypadku, gdy urządzenia gastronomiczne czy pralnicze wymagają niewielkiej modyfikacji to to robi to zespół techniczny firmy Jeven.

Jednostka centralna strona

BUDOWA SYSTEMU KES

 

SYSTEM KES składa się z jednostki centralnej, ekranu dotykowego oraz modułów.

 

Liczba modułów zależy od liczby urządzeń (gastronomicznych, pralniczych oraz innych), które są podłączone do systemu i których MOC chcemy optymalizować. Maksymalnie system obsługuje 128 urządzeń.

 

SYSTEM KES można zamontować w dowolnym miejscu w ściennej obudowie natynkowej, lub w pomieszczeniu rozdzielnicy o temperaturze od 0 do 40 st. C i wilgotności od 10 do 80 % bez kondensacji.

 

Kompaktowa budowa systemu umożliwia instalację w dowolnym miejscu z zastosowaniem podstawowych warunków bezpieczeństwa związanych z dostępem osób postronnych.

 

SYSTEM KES może zarządzać energią 128 urządzeń nawet jeśli zlokalizowane są na różnych kondygnacjach i obsługiwane przez kilka rozdzielnic.

 

Jednostka centralna służy do wizualizacji danych oraz obsługi systemu, przez pomiar pobranej mocy [kW] oraz zużycia energii [kWh]. Jej celem jest optymalizacja, czyli redukcja MOCY SZCZYTOWEJ nawet do 50 % oraz zużycia energii elektrycznej potrzebnej do pracy urządzeń gastronomicznych, pralniczych oraz innych.

 

Dzięki centralnej jednostce komunikacyjnej system można obsługiwać z dowolnego komputera PC, w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca.

 

Oprócz podstawowej funkcji jaką jest ograniczenie MOCY SZCZYTOWEJ monitoruje on urządzenie w zakresie :

– ilości godzin ich użytkowania;

– czasu ich włączenia i wyłączenia

 

SYSTEM KES może być rozbudowany o dodatkowe aplikacje:

– do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej centrali wentylacyjnej na potrzeby kuchni. SYSTEM KES steruje centralą wentylacyjną w zależności od potrzeb, automatycznie dostosowuje się do ilości powietrza jaka jest konieczna do nawiewu i wywiewu. Jeśli w kuchni wykorzystuje się tylko część urządzeń np. w godzinach porannych to system ogranicza ich pracę i w ten sposób znacznie oszczędza zużycie energii. Wydatki powietrza w kuchni są ogromne np. w pomieszczeniu kuchni głównej liczba wymian powietrza w ciągu 1 godziny może wynieść ponad 30. Jeśli w kuchni znajduje się kilka okapów system również koordynuje ich pracę i optymalizuje energię elektryczną jaką zużywa centrala wentylacyjna;

– monitoring instalacji chłodniczych w zakresie kontroli temperatur składowania produktów. SYSTEM KES dokonuje pomiaru temperatury w cyklach 15-minutowych. Monitorowanie temperatury chłodni i mroźni jest zalecane przy procedurze Haccp;

– pomiaru ilości zużytego gazu i wody.

 

SYSTEM KES uruchamia się automatycznie po włączeniu zasilania. W przypadku przerwy w dostawie prądu SYSTEM KES zachowuje wszystkie zapisane dane.

 

Aktualna moc pokazywana jest przez pomiar w trybie sekundowym. Natomiast informacja do licznika energii zawiera średnią wartość mocy wszystkich urządzeń podłączonych do systemu mierzoną w okresach 15 minutowych. Dla każdego urządzenia indywidualnie można odczytać wartości mocy.

 

SYSTEM KES sprawdza w sposób ciągły stan wszystkich urządzeń z podziałem na okresy ich włączenia, wyłączenia, strefy rozgrzewania, rozruchu czy podtrzymywania temperatury. Stan ich pracy jest podstawą do zarządzania ich działaniem. Dla każdego urządzenia indywidualnie można odczytać wartości mocy.

 

Proces dostosowania SYSTEMU KES do pracy w danym obiekcie trwa ok 2-3 tygodnie. Po tym okresie następuje dopasowanie MOCY SZCZYTOWEJ i trwa redukcja kosztów.

W ten sposób Użytkownik może mieć realny wpływ na obniżenie kosztów za energię elektryczną.

 

Dodatkowym ważnym atutem jest bezobsługowa praca SYSTEMU KESSYSTEM KES posiada chroniony hasłem zdalny dostęp do wszystkich ustawień i danych z pulpitu komputera oraz telefonu komórkowego.

Generuje on prezentacje numeryczne i graficzne szczytów mocy [kW] oraz zużycia energii [kW/h].

 

SYSTEM KES łączy się, jeśli to konieczne, z systemem BMS budynku celem monitorowania jego pracy – rejestruje każdy komunikat wynikający z włączenia i wyłączenia urządzenia oraz czasu jego użytkowania.

 

Więcej materiałów na stronie:

http://www.jeven.pl/PL-H147/system-do-obnizenia-kosztow-zuzycia-energii-elektrycznej.html

Product Manager w firmie JEVEN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *